Wat is de Verrijkingsdag?


Het idee om een Verrijkingsdag te gaan organiseren, is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Dit zijn GGz Breburg, RIBW Brabant, SMO-Traverse, Novadic-Kentron, Buro MAKS en AIC Tilburg-NVA Noord Brabant.

Vanuit deze organisaties hebben cliënten, vrijwilligers en professionals zich verenigd in de werkgroep Verrijkingsdag. Deze werkgroep organiseert één keer per jaar de Verrijkingsdag.

Zij zetten zich in om elke keer weer een bruisende, leuke en leerzame dag weg te zetten. Iedereen neemt deel naar zijn of haar vermogen, en bepaalt zelf tot hoever hij of zij zich wil inzetten.

We kijken hierbij naar onze talenten en mogelijkheden. Hier wordt kwetsbaarheid een kracht!

De Verrijkingsdag is een themadag, bedoeld om mensen te stimuleren hun krachten en talenten te (her) ontdekken en te versterken. Dit doen we middels diverse thema’s, die per keer verschillen. 

De Verrijkingsdag is voor iedereen die wat wil leren op het gebied van eigen ontwikkeling, herstelproces of verrijking van je talenten, om mensen te leren kennen en ervaringen te delen.

Het thema van dit jaar zal zijn Samen in Verbondenheid', subtitel: 'sociale contacten, hoe doe je dat?
Dus komt allen naar de Verrijkingsdag op donderdag 28 september, in wijkgebouw de Poorten in Tilburg.

We bieden een aantrekkelijk programma van diverse workshops, een gezamenlijk gedeelte, films, documentaires, en een informatiemarkt.

Toegang gratis, inclusief lunch, en twee consumptiebonnen per persoon.

Inschrijving verplicht doe dat via de   <klik hier>